• Σπόροι για μεγάλες αποδόσεις

  Σπόροι για μεγάλες αποδόσεις

  Αγρόσιτος ΑΕ

  Σποροπαραγωγική, εμπορία
  & διαφυλλικά λιπάσματα

 • Σπόροι για μεγάλες αποδόσεις

  Σπόροι για μεγάλες αποδόσεις

  Αγρόσιτος ΑΕ

  Σποροπαραγωγική, εμπορία
  & διαφυλλικά λιπάσματα

 • Σπόροι για μεγάλες αποδόσεις

  Σπόροι για μεγάλες αποδόσεις

  Αγρόσιτος ΑΕ

  Σποροπαραγωγική, εμπορία
  & διαφυλλικά λιπάσματα

 • Σπόροι για μεγάλες αποδόσεις

  Σπόροι για μεγάλες αποδόσεις

  Αγρόσιτος ΑΕ

  Σποροπαραγωγική, εμπορία
  & διαφυλλικά λιπάσματα

 • Σπόροι για μεγάλες αποδόσεις

  Σπόροι για μεγάλες αποδόσεις

  Αγρόσιτος ΑΕ

  Σποροπαραγωγική, εμπορία
  & διαφυλλικά λιπάσματα

Προϊόντα

Σπόροι

Σπόροι

Η επιχείρηση μας δραστηριοποιείται σποροπαραγωγικά σε ποικιλίες σκληρού και μαλακού σιταριού, κριθαριού, βρώμης και τριτικάλε. Διαθέτουμε επίσης σπόρους ψυχανθών φυτών, όπως κτηνοτροφικό κουκί και βίκο.

Διαφυλλικά Λιπάσματα

Διαφυλλικά Λιπάσματα

Από το 2017, η εταιρεία δραστηριοποιείται και στο χώρο της θρέψης, με πλήρη σειρά διαφυλλικών λιπασμάτων για όλες τις καλλιέργειες, έτσι ώστε να υποστηρίζει και να καλύπτει τους πελάτες της κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου.

Επένδυση

Επένδυση

Η εταιρία μας διαθέτει μηχάνημα επένδυσης σπόρου τελευταίας τεχνολογίας. Κατόπιν παραγγελίας μπορούμε να επενδύσουμε οποιονδήποτε σπόρο (Σιτηρά, Ψυχανθή), απο τα προϊόντα μας.

ΑΓΡΟΣΙΤΟΣ Α.Ε. - AGROSITOS ΑΕ Σπόροι φυτών