Πολυκάρπη

Πολυκάρπη
Πολυκάρπη
Πολυκάρπη
Πολυκάρπη

Γενικές Πληροφορίες

Ποικιλία σταθερή και παραγωγική σε καρπό.
Ποικιλία με σπόρους μικρού μεγέθους, μαύρους (βάρος 1000 σπόρων 340-350 γραμμάρια).
Σπέρνεται με τις συνηθισμένες σπαρτικές.
Σπέρνεται το Χειμώνα και είναι πρώιμη και παραγωγική.
Έχει μεγάλη αντοχή στο ψύχος και ικανοποιητική στη σκλερωτίνια.
Η απόδοσή της κυμαίνεται 200 κιλά/ στρέμμα.
Ως προς το έδαφος προσαρμόζεται σε μεγάλη ποικιλία τύπων, από τα πιο φτωχά ως τα πιο γόνιμα.
Αναπτύσσονται όμως καλύτερα σε σχετικά βαριά πηλώδη ασβεστούχα εδάφη που συγκρατούν το νερό της βροχής αλλά με καλή υποστράγγιση.
Είναι ευαίσθητα σε όξινα αλλά πιο ανθεκτικά από άλλα ψυχανθή σε αυτά.
Οι υπερβολικές βροχοπτώσεις κατά το Χειμώνα δεν είναι επιθυμητές γιατί είναι αυξημένος ο κίνδυνος γενίκευσης των προσβολών από σκληρωτινίαση.
Επίσης, η πολύ ζεστή και ξερή Άνοιξη περιορίζει την ανάπτυξη των φυτών και συνοδεύεται από επιδημία μαύρων αφίδων που μπορούν να μειώσουν σημαντικά την παραγωγή.
Οι χειμωνιάτικου τύπου ποικιλίες αντέχουν μέχρι – 15ο C.


Τεχνική Καλλιέργειας

1. Προετοιμασία εδάφους

Ένα όργωμα και ένα σβάρνισμα πριν από τη σπορά είναι αρκετά.

2. Λίπανση

Τα κουκιά σαν ψυχανθή δεσμεύουν μεγάλες ποσότητες αζώτου και γι’ αυτό με κανονικές συνθήκες δεν χρειάζονται αζωτούχο λίπανση.
Όταν όμως τα κουκιά καλλιεργούνται σε χωράφια που στο έδαφος τους δεν υπάρχουν πολλά αζωτοδεσμευτικά βακτήρια (όπως συμβαίνει με πολλά χωράφια που έχουν δεχθεί μονοκαλλιέργεια σιτηρών επί πολλά χρόνια) και επειδή τα φυτά στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους έχουν ανάγκη από μια μικρή παρουσία αφομοιώσιμου αζώτου, ενώ δεν έχουν κατορθώσει ακόμα να αναπτύξουν αρκετές αποικίες βακτηρίων στις ρίζες τους, τότε στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους, τα φυτά αντιδρούν σε μικρή προσθήκη (2-3 μονάδες) αζώτου.
Η λίπανση που συνήθως συνιστάται είναι μόνο φωσφορική.
Σε ό, τι αφορά το κάλιο αυτό εφαρμόζεται σε περιπτώσεις φτωχών σε κάλιο εδαφών (αμμώδη εδάφη κ.λ.π.).

3. Εποχή σποράς

Εναλλακτική σπορά και για την άνοιξη σε κρύες περιοχές της Βόρειας και Δυτικής Ελλάδας.
Η ελάχιστη θερμοκρασία βλάστησης των σπόρων των χειμωνιάτικων κουκιών είναι γύρω στους 3ο C και τα νεαρά φυτά τους αντέχουν σε ψύχος μέχρι – 6οC ενώ τα σκληραγωγημένα (που αποθήκευσαν ήδη υδατάνθρακες) περισσότερο από -10οC.
Έτσι όλα τα χειμωνιάτικου τύπου κουκιά σπέρνονται το Φθινόπωρο.
Για την Ελλάδα η μεταξύ 20 Οκτωβρίου και 10 Νοεμβρίου περίοδος είναι η πλέον κατάλληλη.

4. Ποσότητα σπόρου ανά στρέμμα

Στα μικρόσπερμα κουκιά (κτηνοτροφικά) που έχουν βάρος 1000 σπόρων κάτω των 400 γραμμαρίων σπέρνονται σε γραμμέςη ποσότητα του σπόρου που θα χρησιμοποιηθεί είναι 13-15 κιλά/στρέμμα.


Πλεονεκτήματα

 • Οι αποδόσεις τους σε καρπό είναι υψηλότερες από τις αποδόσεις των άλλων ετήσιων ξηρικών ψυχανθών.
 • Ο καρπός τους αποτελεί άριστη, για την κτηνοτροφία, ζωοτροφή με υψηλά επίπεδα περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (30-35%).
 • Αντικαθιστά πλήρως τη σόγια στο σιτηρέσιο. Για γαλακτοφόρα ζώα ( αγελάδες, πρόβατα, κατσίκες) με ένα μίγμα 25 κιλά κουκί 75 κιλά σιτηρά (κριθάρι – σιτάρι – καλαμπόκι) σε μια εβδομάδα αυξάνεται θεαματικά η γαλακτοπαραγωγή.
 • Είναι φυτό ξηρικό που μπορεί να αναπτυχθεί και να αποδώσει σε μεγάλο πλήθος κλιματικών και εδαφικών συνθηκών.
 • Λόγω της μεγάλης του αντοχής στο πλάγιασμα προσφέρεται για πλήρως μηχανοποιημένη καλλιέργεια, σε όλα τα στάδια, μειώνοντας έτσι το κόστος παραγωγής.
 • Αυξάνει τον πληθυσμό των αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων στο έδαφος, εμπλουτίζοντας το με άζωτο. Είναι επίσης κατάλληλο για χλωρά λίπανση.

Δείτε το φυλλάδιο

Πολυκάρπη

Αγροτικά Νέα

  Που θα μας βρείτε

  Ωράριο

  Δευτέρα με Σάββατο
  Ανοιχτά
  9.00 – 20.00

  Ακολουθήστε μας

  ΑΓΡΟΣΙΤΟΣ ΑΕ

  2ο χλμ Ν. Μουδανίων – Σιθωνίας, Νέα Μουδανιά, 63200
  Χαλκιδική
  Τηλέφωνο: 0030 23730-25804
  Fax: 0030 23730-25804
  E-Mail: vasilios.tapalis@agrositos.gr

  ΑΓΡΟΣΙΤΟΣ Α.Ε. - AGROSITOS ΑΕ Σπόροι φυτών